Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Forældremyndighed og samvær

Når et samliv eller et ægteskab med børn ophører, skal der træffes nogle ofte meget svære og smertefulde beslutninger om, hvorvidt der fortsat skal være fælles forældremyndighed, hvor børnene skal bo – og om, hvor meget den af parterne, der ikke bliver bopælsforælder, skal have samvær med børnene.


Jeg hjælper dig igennem de svære forhandlinger på Statsforvaltningen og i Retten, såfremt enighed ikke opnås inden  – og jeg søger om fri proces og/eller retshjælp for dig, hvis du opfylder betingelserne herfor.


Min bistand vil i sådanne retssager derfor ganske ofte være gratis for dig. 

Du må dog påregne, selv at skulle betale for min bistand til din sags behandling i Statsforvaltningen, da  der ikke ydes fri proces til sager om samvær.


Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg og velorienteret i den belastende situation, du befinder dig i.

Separation, skilsmisse og bodeling

I forbindelse med en separation eller skilsmisse (der efter indførelse af nye regler pr. 1. juli 2013 om ret til umiddelbar skilsmisse, også uden f.eks. utroskab eller vold m.v., er blevet det mest almindelige), skal der tages stilling til en lang række forhold, herunder evt. ægtefællebidrag, ægtepagt, fælleseje/særeje, pensionsordninger m.v.


Jeg rådgiver dig om, hvad du har krav på, hjælper dig igennem forhandlingerne med modparten, og møder sammen med dig i Retten, hvis forhandlinger ikke fører til en aftale om bidrag og/eller bodeling.

Testamente og ægtepagt

De rigtige skriftlige aftaler – indgået mens man kan – gør ofte en afgørende forskel.


Jeg hjælper dig med at få indgået netop de aftaler, som du har brug for – og at aftalerne bliver registreret korrekt og dermed gyldige.

Erstatning- og forsikringsret

Er du kommet til skade, kan kampen for at få den erstatning, man har krav på, være lang og hård. Jeg hjælper dig med rådgivning og ”fører pennen” overfor forsikringsselskabet, Arbejdsskadestyrelsen m.fl..