Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Forældremyndighed og samvær

Når et samliv eller et ægteskab med børn ophører, skal der træffes nogle ofte meget svære og smertefulde beslutninger om, hvorvidt der fortsat skal være fælles forældremyndighed, hvor børnene skal bo – og om, hvor meget den af parterne, der ikke bliver bopælsforælder, skal have samvær med børnene.


Jeg hjælper dig igennem de svære forhandlinger på Familieretshuset og i Familieretten, såfremt enighed ikke opnås inden  – og jeg søger om fri proces (og evt. retshjælp) for dig, hvis du opfylder betingelserne herfor.


Min bistand vil i sådanne retssager derfor ganske ofte være gratis for dig. 

Du må dog påregne, selv at skulle betale for min bistand til din sags behandling i Familieretshuset, da  der ikke ydes fri proces hertil.


Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg og velorienteret i den belastende situation, du befinder dig i.

Separation, skilsmisse og bodeling

I forbindelse med en separation eller skilsmisse, skal der tages stilling til en lang række forhold, herunder evt. ægtefællebidrag, ægtepagt, fælleseje/særeje, pensionsordninger m.v.


Jeg rådgiver dig om hvad du har krav på, hjælper dig igennem forhandlingerne med modparten, og møder sammen med dig i Retten, hvis forhandlinger ikke fører til en aftale om bidrag og/eller bodeling.

Testamente og ægtepagt

De rigtige skriftlige aftaler – indgået mens man kan – gør ofte en afgørende forskel.


Jeg hjælper dig med at få indgået netop de aftaler, som du har brug for – og at aftalerne bliver registreret korrekt og dermed gyldige.

Dødsbobehandling

Jeg hjælper dig med at få udarbejdet de dokumenter, der skal indgives til Skifteretten, efter vi nøje har drøftet hvilke muligheder, du har.


I den svære situation, man befinder sig i efter et dødsfald, er det vigtigt at få god og grundig bistand til at træffe de rigtige beslutninger.