Om Mette

Hvem er advokat Mette Mygind?


Cand.jur. fra Århus Universitet 1992

Advokatfuldmægtig i Gråsten 1992 – 1993

Advokatfuldmægtig i Hjørring 1993 – 1995

Ansat advokat i ADVODAN Hjørring 1995 – 1996

Ansat advokat i ADVODAN Skanderborg 1996 – 2000

Ansat advokat i Ret & Råd i Fakse/Haslev 2000 – 2006

Selvstændig advokat i Næstved 2006

Beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og medlem af Advokatsamfundet

Jeg har tegnet advokatansvarsforsikring og garanti i Tryg under policenr. 674 1.378, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.


Siden starten i 2006, er kontoret flyttet nogle gange, senest, pr. 4. juni 2018, til den nuværende adresse på Apotekerstræde 4A, 4700 Næstved, og det ligger nu centralt midt i Næstved.


Privat er jeg gift for 2. gang, og har – efter de 3 ældste, sammenbragte, børn er flyttet hjemmefra - et enkelt hjemmeboende barn.


Såvel via mit daglige arbejde, som via mit private liv, har jeg derfor erfaring med at tackle de svære situationer, der kan opstå i forbindelse med separation, skilsmisse og samlivsophævelse.


I mig kan du regne med at få en advokat, der ganske enkelt interesserer sig for dig – og som ønsker at medvirke til, at du hjælpes ud af en kompliceret og konfliktfyldt periode på bedst mulig vis.