Hjem

Advokatfirmaet Mette Mygind


Velkommen til

advokatfirmaet

Mette Mygind

Fra mit kontor, der er centralt placeret midt i Næstved, ser jeg frem til, at yde dig bistand med din sag, uanset om den vedrører separation, skilsmisse, samlivsophævelse, bodeling, forældremyndighed, bopæl og samvær – eller et andet af de emner, du kan læse om under fanen "Hvad kan jeg hjælpe dig med?"
I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59 a skal jeg oplyse om,


  • at jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark,
  • at jeg er medlem af Advokatsamfundet,
  • at jeg ikke anvender lovvalgsregler og værnetingsklausuler,
  • at jeg har tegnet ansvarsforsikring i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, og stiller garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves,
  • at min virksomhed er registreret under CVR nr. 29667225


NB! Pr. 4. juni 2018 er jeg flyttet til Apotekerstræde 4A, 4700 Næstved


Apotekerstræde 4A, 4700 Næstved | Telefon: 40310515

CVR. nr.: 29667225, Bank: Nordea 2510-5498725521

www.advokatmygind.dk